Posts Taggedบาร์ซอยสีลม

Submit ทรัพย์มิตร บาร์ใหม่ในซอยสีลม 19 ที่เข้าทางสายคราฟต์ เกิดจากการรวมตัวของพาร์ทเนอร์หลายคนจากหลากสาขา แต่มีพื้นฐานความคราฟต์อยู่ในใจ ทั้งในด้านสถาปัตย์ การบ่มหมักเครื่องดื่ม ไปจนถึงการทำอาหารในครัว