Posts Tagged#พิพิธตลาดน้อย

Talad Noi Museum พิพิธตลาดน้อย สำรวจ ’แขวงตลาดน้อย’ ผ่านพิพิธภัณฑ์สร้างใหม่ที่รวบรวมเอกลักษณ์และความภูมิใจของชุมชนเชื้อสายจีน ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งที่อยู่อาศัยโดยชาวโปรตุเกส สู่ยุครุ่งเรืองแห่งการค้าขายของชาวจีนโพ้นทะเล มาถึงปัจจุบันที่เปลี่ยนโฉมย่านนี้ให้ดูร่วมสมัยและฮิปสเตอร์