Posts TaggedZine

สเปซที่สร้างความเป็นไปได้ให้เหล่าครีเอเตอร์ ที่อยากมีสิ่งพิมพ์เป็นของตัวเอง พร้อมทั้งเปิดให้เข้าชมและช็อปผลงานหลากหลาย ซึ่งผ่านการคัดสรรอย่างตั้งใจโดย ‘คุณวิว’ กับ ‘คุณภู่’ เจ้าของตำแหน่งที่เรียกว่า zine producer แห่ง Spacebar Design Studio